Το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» αλλάζει τη χώρα

Μετά τη διαχείριση της πανδημίας, η πιο μεγάλη πρόκληση είναι η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα χρήματα, που μαζί με τους ιδιωτικούς πόρους, θα φτάσουν τα 57 δις ευρώ αναμένεται να δημιουργήσουν 200.000 θέσεις εργασίας και να αυξήσουν το ΑΕΠ κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι το 2026.

Για τη βέλτιστη αξιοποίηση των χρημάτων, η κυβέρνηση έχει ήδη εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο που περιλαμβάνει μια λίστα 170 έργων και μεταρρυθμίσεων. Η χώρα μας έχει ήδη καταθέσει το προσχέδιο κι έχει πάρει τα εύσημα από Ευρωπαίους θεσμικούς παράγοντες ως ένα από τα καλύτερα προγράμματα που έχουν κατατεθεί.

Σκοπός της κυβέρνησης είναι με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης να γίνουν οικονομικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις ώστε να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Οι αναγκαίες αυτές αλλαγές θα εξασφαλίσουν τη μετάβαση από το παρόν στο μέλλον όπου θα συνυπάρχουν η οικονομική ανάπτυξη με την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή.

Όλα αυτά αποτυπώθηκαν σε ένα σχέδιο με το όνομα «Ελλάδα 2.0», το οποίο στηρίζεται πάνω σε τέσσερις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας αφορά την πράσινη μετάβαση, ενώ ο δεύτερος πυλώνας σχετίζεται με την ψηφιακή μετάβαση μέσω της δημιουργίας υποδομών και του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους. Ο τρίτος πυλώνας περιλαμβάνει τους τομείς της απασχόλησης, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής συνοχής. Τέλος ο τέταρτος πυλώνας αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις και τον θεσμικό μετασχηματισμό. Προτείνονται κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις, συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα, επενδύσεις στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού καθώς και βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην απονομή της δικαιοσύνης.

Η ελληνική οικονομία χρειάζεται επενδύσεις. Για την ακρίβεια χρειάζεται να διπλασιαστούν οι επενδύσεις. Το Ταμείο Ανάπτυξης προβλέπει δάνεια και επιχορηγήσεις προς τη χώρα μας. Τα δάνεια θα δίνονται σε έργα που αφορούν στους 4 πυλώνες και η επιλεξιμότητά τους βασίζεται στην έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη.

Σε ό,τι αφορά στη χρηματοδότηση μέσω των χρημάτων από τα δάνεια του Ταμείου, το κράτος θα συγχρηματοδοτεί μέχρι το 50% του κόστους της επένδυσης, με τις τράπεζες και τους επενδυτές να βάζουν το υπόλοιπο κεφάλαιο. Το κράτος δε θα δίνει τα δάνεια, δηλαδή λεφτά απευθείας. Τα δάνεια θα παρέχονται από ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που θα επιλέγουν τις βιώσιμες και αποδοτικές επενδύσεις. Έτσι τα δάνεια θα επιστραφούν και δε θα βαρύνουν περαιτέρω το δημόσιο χρέος της χώρας μας.

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν το αυτονόητο. Η χώρα είναι έτοιμη να μην χάσει την μεγάλη ευκαιρία που βρίσκεται μπροστά της. Η κυβέρνηση θα εργαστεί με όλες της τις δυνάμεις. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες αλλά θα αξιοποιήσουμε τη μεγάλη αυτή πρόκληση προς όφελος της πατρίδας μας.

https://kontranews.gr/index.php/POLITIKI/To-shedio-Ellada-20-allazei-ti-hora