Τα αισιόδοξα νέα της ελληνικής οικονομίας

Όλες οι εκτιμήσεις δείχνουν πως το 2021 η Ελλάδα θα έχει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, γεγονός που είναι αποτέλεσμα μεταρρυθμίσεων που δημιούργησαν ένα νέο οικονομικό περιβάλλον. Η προσέλκυση επενδύσεων είναι η πρώτη συνιστώσα αυτής της πολιτικής. Έτσι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είχε ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του ποσοστού ανεργίας, από 16,8% τον Ιούλιο του 2020, σε 14,2% τον Ιούλιο του 2021. Πρόκειται για την καλύτερη ευρωπαϊκή επίδοση μέσα στην υγειονομική κρίση. Στην αύξηση των θέσεων εργασίας, πρέπει να προστεθεί και η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος που σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ φτάνει στο 5,1% για το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Στον τομέα του τουρισμού τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ καλά εφέτος. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανακάμπτουν, με τη μέση δαπάνη ανά ταξίδι να είναι υψηλότερη τόσο σε σχέση με το 2020, όσο και με το 2019. Ταυτόχρονα η βιομηχανική παραγωγή για 9ο συνεχόμενο μήνα καταγράφει ανοδική πορεία, αλλά και η οικοδομική δραστηριότητα παρουσίασε αύξηση 36,7% το 1ο εξάμηνο του έτους σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.   

Τέλος, τα νέα ισχυρά χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ 2021-2027 καθώς και οι εναπομείναντες πόροι από το Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020, ύψους περίπου 80 δις, είναι αυτά που θα οδηγήσουν τη χώρα στη μετάβαση, σε μια πράσινη και ψηφιακή περίοδο ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης. 

Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας από το 3,6% στο 6,1%, παρά την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να προκαλεί η υγειονομική κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό το στοιχείο και μόνο φανερώνει ότι, σε σχέση με την ύφεση 8,2% το 2020, η οικονομία μας σήμερα έχει ήδη καλύψει πάνω από τα δύο τρίτα του απολεσθέντος εγχώριου προϊόντος. 

Έτσι πιστεύουμε πως δημιουργείται το υπόστρωμα για ένα νέο οικονομικό παραγωγικό μοντέλο, μακριά από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος, το οποίο θα είναι περισσότερο εξωστρεφές και ανταγωνιστικό, με ένα κράτος πιο αποτελεσματικό και ψηφιακά αναβαθμισμένο. 

Προκλήσεις και δυσκολίες υπάρχουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αύξηση των τιμών της ενέργειας που βάζει δυσκολίες σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Η Ευρώπη όμως θα το αντιμετωπίσει συνολικά και θεωρώ πως θα το ξεπεράσουμε χωρίς πολλά προβλήματα. Η συνολική εικόνα όμως, είναι πως η οικονομία στη χώρα μας βελτιώνεταικαι βρίσκεται πάνω σε στέρεες βάσεις. Όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι η αρχή της νέας εποχής ξεκίνησε.

https://www.capital.gr/me-apopsi/3589826/ta-aisiodoxa-nea-tis-ellinikis-oikonomias