Η Νέα Δημοκρατία από την ώρα που ανέλαβε την διακυβέρνηση του τόπου ήταν συνεπής σε όλες τις δεσμεύσεις

Η Νέα Δημοκρατία, από την ώρα που ανέλαβε τη κυβέρνηση του τόπου: 
✅ Μείωσε φόρους και εισφορές.
✅ Μείωσε 4,5 ποσοστιαίες μονάδες την ανεργία.
✅ Δημιούργησε 300 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.
✅ Έφερε πολλές και ποιοτικές επενδύσεις.
✅ Δημιούργησε ανάπτυξη στην οικονομία.
Ήταν συνεπής σε όλες τις δεσμεύσεις!