Συμμετοχή στο Συνέδριο του Economist με θέμα “Greece’s agenda to combat cancer”

Οι απεικονιστικοί βιοδείκτες θα συμβάλλουν στη βελτίωση της διαχείριση των καρκινικών νόσων και στη χορήγηση εξατομικευμένης θεραπείας που είναι το μεγάλο ζητούμενο στα πλαίσια της ιατρικής ακριβείας σήμερα.

Από την τοποθέτηση μου στο Συνέδριο του Economist με θέμα “Greece’s agenda to combat cancer”.