Ομιλία στην Αργυρούπολη

Στην Αργυρούπολη, μαζί με συνυποψηφίους απο το Νότιο Τομέα μιλήσαμε με πολίτες για το έργο μας, τους στόχους της επόμενης τετραετίας και την αυτοδυναμία! Συγχαρητήρια στη ΔημΤο και τον πρόεδρο Δημήτρη Παπαγεωργίου για τη διοργάνωση. Συνεχίζουμε Σταθερά, Τολμηρά, Μπροστά!