"Η καινοτόμα σύνδεση για την ανάπτυξη της οικονομίας"

Eνώ το ελληνικό οικοσύστημα start-ups παρήγαγε το 26% των νέων θέσεων εργασίας όλου του κλάδου των νεοφυών επιχειρήσεων στη ΝΑ Ευρώπη την περίοδο 2017-2022, οι συνολικές επενδύσεις που γίνονται στη χώρα μας σε αυτό τον κλάδο είναι χαμηλότερες του αναγκαίου.

Στην Ελλάδα υπάρχουν μόλις 13 ενεργά ελληνικά venture capitals (VC) με συνολικό μέγεθος μισό δις ευρώ. Έτσι το 2023, η Ελλάδα είναι 18η στη Δυτική Ευρώπη και μόλις 4η ανάμεσα στις Βαλκανικές χώρες στην καινοτομία! Είναι προφανές ότι οι επενδύσεις που γίνονται πρέπει να πολλαπλασιαστούν. Όχι μόνο διότι έτσι θα βοηθήσουμε το οικοσύστημα να αναπτυχθεί, αλλά κι επειδή έτσι θα μειωθεί η ανεργία, θα ενισχυθεί το brain gain και θα βελτιωθούν οι μισθοί, ώστε να επιτευχθεί και πιο εύκολα ο στόχος της κυβέρνησης για μέσο μισθό 1.500 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα, μέχρι το 2027.

Τι πρέπει να γίνει όμως;

Να κατευθύνουμε επενδυτικά κεφάλαια στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Πού θα τα βρούμε; Η απάντηση είναι από τα κεφάλαια του προγράμματος Golden Visa! Η Golden Visa πέτυχε στον τομέα των ακινήτων, αλλά πλέον δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις στις τιμές αγοράς και ενοικίων. Το real estate συγκεντρώνει ούτως ή άλλως το ενδιαφέρον των επενδυτών και γι’ αυτό το λόγο η κυβέρνηση, πολύ πρόσφατα, αύξησε τα ελάχιστα όρια από τις 500 στις 800 χιλιάδες ευρώ ανά επένδυση.

Το 2023 τα έσοδα από την Golden Visa ήταν 2.5 δις, πέντε φορές παραπάνω από τα χρήματα που έχουν στη διάθεση τους τα ελληνικά VC. Φανταστείτε τα χρήματα αυτά (ή ένα μέρος τους) να κατευθύνονταν στις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις. Πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργούσαν, πως θα βοηθούσαν την καινοτομία στη χώρα και πως θα συντελούσαν στην αλλαγή του παραγωγικού μας μοντέλου;

Και πώς θα γίνει;

Πριν λίγα χρόνια, η ελληνική κυβέρνηση έφτιαξε το Elevate Greece με στόχο τη χαρτογράφηση των νεοφυών επιχειρήσεων και την υποστήριξη της ανάπτυξης τους. Συνεπώς, υπάρχουν οι πιστοποιημένες start-ups, υπάρχουν τα κεφάλαια στη διεθνή αγορά που θέλουν την Golden Visa και υπάρχει και η ανάγκη για την ενίσχυση ενός κλάδου που μπορεί να δημιουργήσει επιπρόσθετη αξία στην ελληνική οικονομία; Τι λείπει; Να το αποφασίσουμε και να κάνουμε τη σύνδεση! Θα είναι μια καινοτόμα πολιτική πράξη.