Επίσκεψη την έκθεση Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics 2021

Επισκέφθηκα την έκθεση Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics 2021 όπου είχα τη χαρά να συναντήσω και καλούς φίλους. Ο κλάδος των logistics είναι ταχύτατα αναπτυσσόμενος και ουσιαστικά συμβολίζει την μετατροπή της χώρας μας σε ένα απο τα σημαντικότερα διαμετακομιστικά κέντρα της Ευρώπης. Ο κλάδος βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδίου “Ελλάδα 2.0”. Είναι βέβαιο πως τα logistics τα επόμενα χρόνια θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και θα δημιουργήσουν πολλές θέσεις εργασίας.