Άγιος Δημήτριος!

Η επόμενη στάση. Συνεχίζουμε το διάλογο με τους πολίτες. Μιλάμε ανοικτά. Σας περιμένω!